Msze św. w Kaplicy - Sanktuarium Górskim na Groniu Jana Pawła II - rok 2011

Trzecia rocznica założenia Stanicy Hucuł

Sanktuarium Górskie na Groniu Jana Pawła II
w pobliżu Leskowca (k. Andrychowa)

JEST NAS TROJE : BÓG, GÓRY i JA

20 LECIE KRZYŻA LUDZIOM GÓR

Wielka godność człowieka wyrażana także i przez dar pracy, wspaniałe osiągnięcia i wciąż otwarte perspektywy na przyszłość doznaje zagrożenia przez pychę, słabość ludzkiej natury i przekraczanie ustalonych Bożych praw.

"Współczesna problematyka ludzkiej pracy – jak uczy Jan Paweł II – ostatecznie sprowadza się nie tylko do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii: jest to kategoria godności pracy – czyli godności człowieka.

I ekonomia i technika i tyle innych specjalizacji dyscyplin swoją rację bytu czerpią z tej jednej podstawowej kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godnością człowieka pracy, są błędne, a mogą być nawet szkodliwe, jeśli są przeciwko człowiekowi” (Przemówienie przy Krzyżu mogilskim, 9.VI.1979 r.).

Tak wiele jest poniżeń człowieka we współczesnym świecie! Także i przez pracę ponad siły, rozbudzenie pokusy maksymalnego posiadania jako rzekomo uszczęśliwiającego człowieka. Jakąż otuchę i nadzieje niosą nam słowa Twego widzialnego Zastępcy na ziemi, że Ty, Chryste, „nigdy się nie zgodzisz z tym, aby człowiek był uznawany – albo aby siebie samego uznawał – tylko za narzędzie produkcji,  żeby tylko według tego człowiek był oceniany, mierzony, wartościowany.

Chryste, Ty nigdy z tym się nie zgodzisz! Dlatego położyłeś się na tym swoim krzyżu, jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka. Również gdyby to była degradacja przez pracę. O Chryste, Ty trwasz na tym krzyżu w naszych oczach, aby człowiek był świadomy tej mocy, jaką mu dałeś: dałeś nam moc, abyśmy się stali synami Bożymi” – (por. Przemówienie w Nowej Hucie, 9.VI.1979 r.).

O najświętszy Panie, wdzięcznym sercem przyjmujemy te słowa, które niosą nam Ewangelię pracy jako uczestnictwa w twórczym dziele Ojca niebieskiego, który wszystko stworzył i podtrzymuje mocą swej potęgi. Racz, o Panie, ustrzec nas od współczesnymi formami zniewolenia człowieka także i poprzez formy pracy ludzkiej, które zdają się sprowadzać człowieka tylko do wymiaru materialnego. Przyjmij, o Panie, modlitwę serc naszych, którą do Ciebie, ukrytego w Eucharystii, zanosimy :

- Zachowaj nas , Panie

- przed zniewoleniem przez różne formy pracy,
- przed traktowaniem człowieka za narzędzie produkcji,
- przed różnymi formami przemocy ze strony pracodawców,
- przed niesprawiedliwym traktowaniem ludzi ubogich,
- przed wyzyskiwaniem ludzi prostych i bezbronnych,
- przed lenistwem i marnotrawieniem czasu,
- przed lekceważeniem ludzi ludzi chorych jako nieproduktywnych,
- przed pokusą materializmu i życia bez modlitwy,
- przed krzywdzącą oceną człowieka tylko po wynikach pracy,
- przed życiem tylko dla pracy, kariery i bogactwa,
- przed materialistycznym sposobem myślenia,
- przed pracą, która narusza prawa przyrody,
- przed traktowaniem człowieka pracy jako przedmiotu,
- przed nieszanowaniem i marnowaniem owoców ludzkiej pracy.

Harmonogram Mszy św. w kaplicy Sanktuarium Górskim na Groniu Jana Pawła II k. Leskowca w roku 2011.

 • 1 stycznia – Sobota – Msza św. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Ks. Grzegorz Gruszecki – Ojciec Duchowy Seminarium Duchowego Archidiecezji Krakowskiej
 • 2 kwietnia – Sobota - Msza św. Płomień Pamięci – Msza św. w 6-tą rocznicę śmierci Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II – godz. 1930 – Ks. Jacek Pędziwiatr – Dyrektor ds. programowych katolickiego Radia „Anioł Beskidów” Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 • 17 kwietnia – Niedziela Palmowa – Ks. Dr Maciej Ostrowski – Profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 3 maja – Wtorek – Msza św. Uroczystość NMP Królowej Polski – Ks. Prof. dr Stanisław Hałas z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
 • 12 czerwca – Niedziela – Msza św. na zakończenie XXX Jubileuszowego Rajdu Górskiego Szlakami Jana Pawła II – Ks. Prałat Krzysztof Ryszka – Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego z Bielska-Białej
 • 19 czerwca – Niedziela – Msza św. – Spotkanie Abstynentów z Polski Południowej – Ks. Kanonik Jerzy Leśko z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
 • 10 lipca – Niedziela – Msza św. ks. Biskup Tadeusz Rakoczy – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 24 lipca – Niedziela – Msza św. – Ks. Artur Noworyta – Parafia Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej
 • 28 sierpnia – Msza św.  Dziękczynna XXV Pielgrzymki Wadowickiej do Częstochowy
 • 11 września – Niedziela – Msza św. Odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego – ks. Biskup Janusz Zimniak Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 25 września – Niedziela – Msza św. – VII Pielgrzymka Solidarności Ziemi Wadowickiej
 • 9 października – Msza św. – Ks. Kanonik Jan Goryl – XI Dzień Papieski
 • 16 października – Msza św. – Rocznica Wyboru Ojca Świętego na Stolicę Piotrową – Ks. Prof. Dr Stanisław Hałas z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

 

Wszystkie Msze Święte są odprawiane o rychłe wyniesienie na ołtarze umiłowanego Ojca Św. Jana Pawła II o godz. 12.00

 


Dojazd PKP lub PKS do jednej ze stacji: Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka i stamtąd pieszo szlakami znakowanymi – na Groń Jana Pawła II :

- z Andrychowa – Os. Jana Pawła II – przez Gancarz – znaki zielone – 4 godziny
- z Wadowic – Plac Jana Pawła II – przez Łysą Górę – znaki niebieskie – 3 godziny 45 minut
- z Suchej Beskidzkiej – znaki zielone – przez Żurawnicę do Krzeszowa Górnego, a następnie czerwonym szlakiem – 5 godzin 15 minut

Dojazd autobusem PKS do jednej z wymienionych miejscowości: Ponikiew, Krzeszów Górny, Mucharz, przystanek Czartak/ na trasie Wadowice-sucha Beskidzka i dalej pieszo:

- z Ponikwi – znaki niebieskie – 2 godziny
- z Krzeszowa Górnego – znaki czerwone – 2 godziny
- z Czartaka – znaki żółte – 3 godziny 15 minut
- z Mucharza – znaki zielone – 2 godziny 45 minut
- z Tarnawy Górnej – znaki niebieskie – 1 godzina

Można też wyjechać samochodem lub autobusem na Przełęcz Kocierską i stamtąd szlakiem czerwonym przejść na Groń przez Łamaną Skałę – 3 godziny 45 minut.

Najkrótsza trasa prowadzi z Andrychowa – autobusem lub samochodem do Rzyk Jagódek, a stamtąd czarnym szlakiem – 1 godzina.

Od połowy trasy wyznaczony jest łagodniejszy szlak „Białych serc”, którym do sanktuarium na Groniu idzie się jeszcze 40 minut.

 Kaplica – Sanktuarium Górskie na Groniu Jana Pawła II w pobliżu Leskowca (k. Andrychowa) w okresie od Maja do Października otwarta jest w sobotę i niedzielę w godz. 8.00 – 16.00

Opiekun Sanktuarium Górskiego
Stefan Jakubowski (ul Garncarska 23, 34-120 Andrychów, tel. 33 8752768)

Kaplica wyposażona jest we wszystkie paramenty liturgiczne potrzebne do sprawowania Liturgii Eucharystycznej

 

Serdecznie zapraszamy

 

Informację opracowane na podstawie ulotki przekazanej przez Stefana Jakubowskiego

 

Fotografie lotnicze : Jarosław Skupień. Wszelkie prawa zastrzeżoneandrychow.pl © 2002
http://andrychow.pl/